ยังทันสมัย

ดัชนีพฤฒพลังชี้ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยอยู่ในระดับกลาง ชวนสร้างสังคมสูงวัยเปี่ยมพลังร่วมกัน

พี่ๆ หลายคนน่าจะทราบกันดีว่า ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มาตั้งแต่ปี 2548 แล้ว และกำลังเตรียมตัวก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2565 และที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้น มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2575 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super Aged Society) หรือมีประชากรผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ!

ด้วยเหตุนี้ หลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงยังแฮปปี้เอง จึงได้มีการเตรียมการเพื่อรองรับให้พี่ๆ ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแอคทีฟและมีความสุขในสังคม หนึ่งในวิธีการสำคัญคือการจัดทำดัชนีพฤฒพลัง (Active Aging Index)’ หรือการเก็บข้อมูลเพื่อใช้วัดระดับคุณภาพการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ เรียกง่ายๆ ว่าเป็นการเก็บข้อมูลเรื่องพลังกายและพลังใจของพี่ๆ นั่นเอง โดยแนวคิดในการเก็บดัชนีนี้ริเริ่มโดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งมีการเก็บดัชนีในหลายประเทศ

รูปแบบของการเก็บดัชนีพฤฒพลังเป็นการเก็บข้อมูลดัชนีทั้งหมด 4 ด้านคือ ด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความมั่นคง และด้านสภาพที่เอื้อต่อการมีภาวะพฤฒพลัง ซึ่งในประเทศไทยเราเองมีการเก็บโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อปี 2557 พบว่า ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทยมีค่าเท่ากับ 0.685 โดยดัชนีด้านสุขภาพมีค่าดัชนีสูงที่สุด (0.797) รองลงมาคือ ดัชนีด้านความมั่นคง (0.751) ดัชนีด้านสภาพที่เอื้อต่อการมีภาวะพฤฒพลัง (0.691) และดัชนีด้านการมีส่วนร่วม (0.502) หมายความว่า ผู้สูงอายุไทยมีคุณภาพในการดํารงชีวิตอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น

มาถึงตรงนี้พี่ๆ หลายคนอาจสงสัยว่า ตัวเลขดัชนีเหล่านี้สามารถนำไปสร้างประโยชน์อะไรได้บ้าง ก็เพื่อนำไปศึกษาและวางแผนนโยบายต่างๆ ในการเสริมสร้างสังคมพฤฒพลังผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น จากตัวเลขดัชนีพฤฒพลังที่อยู่ในระดับกลาง จึงทำให้องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต้องเร่งช่วยกันพัฒนาและผลักดันนโยบายต่างๆ เพื่อให้สังคมไทยเต็มไปด้วยพี่ๆ ผู้สูงอายุที่ยังมีพลังเต็มเปี่ยม และช่วยให้สังคมไทยให้เดินหน้าร่วมกัน

และเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยให้ดียิ่งขึ้น ยังแฮปปี้จึงอยากชวนพี่ๆ ร่วมกันทำแบบสอบถามเพื่อวัดดัชนีพฤฒพลังของผู้สูงอายุในยังแฮปปี้เพื่อใช้ดัชนีนี้ในการประเมินบริการ และนำไปพัฒนารูปแบบการให้บริการ รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อพี่ๆ ชาวยังแฮปปี้ต่อไป


รับข่าวสารข้อมูลและกิจกรรมดีๆ จากเราได้เร็วก่อนใครที่แอปฯ YOUNGHAPPY
คลิ๊ก http://bit.ly/2FQuKRW

ติดต่อเรา
LINE: https://bit.ly/2GJY38k
หรือ @YOUNGHAPPY (มีเครื่องหมาย @ ด้วยนะจ้ะ)
FACEBOOK: YOUNGHAPPYSE
CALL CENTER: 065-506-2889

Author

Write A Comment