ผู้ก่อตั้ง “ยังแฮปปี้”

GAP THANAKORN

CO-FOUNDER & CEO

NADA TANSAWAT

CO-FOUNDER & COMMUNITY DIRECTOR

BANK JUTIPORN

CO-FOUNDER & DESIGN DIRECTOR

ARM THEERASAK

CO-FOUNDER & CTO

MIKE DARNELL

PRODUCT ADVISOR

CHARLES BLOCKER

FINANCIAL ADVISOR