Category

ยังแข็งแรง

Category
การดูแลผู้สูงอายุ

ในยุคสมัยนี้ หลายๆคนอาจทำงานหนักจนลืมคนที่บ้านไป ซึ่งท่านทั้งหลายก็ไม่ใช่เด็กๆ ที่มีกำลังวังชาดี ดูแลตัวเองได้ แต่กลับเป็นผู้สูงวัยที่ต้องการการดูแลมา…