ขอความร่วมมือชาวยังแฮปปี้ ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความสนใจในด้านเทคโนโลยีต่างๆ

โดยทางทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้ไปจัดทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบันสำหรับพี่ๆ วัยเก๋าได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ทำแบบสอบถาม คลิก https://younghappyapp.typeform.com/to/Tlf3mK82