Tag

intercare asia 2020

Browsing

กลับมาอีกครั้งกับงานแสดงสินค้า นวัตกรรมสำหรั บผู้สูงอายุที่ยิ่งใหญ่ กับงาน InterCare Asia 2020 งานแสดงสินค้าเทคโนโลยี นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-19.00 น. ณ Hall EH 101 ไบเทคบางนา โดยมีกิจกรรมหลัก 3 ส่วน คือ…

อ่านต่อ ...