Tag

หนังสือเดินทาง

Browsing

มูลนิธิวิชาหนังสือ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดตั้งโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ เพื่อส่งเสริมการอ่านให้คนในชาติ และสนับสนุนให้อุดหนุนร้านหนังสืออิสระ ที่มีอยู่ไม่มากในประเทศไทย เพื่อให้ภาคประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของร้านหนังสือ “วัฒนธรรมหนังสือ” ทำให้ร้านหนังสือซึ่งเป็นตัวละครสำคัญในวงจรระบบหนังสือเข้มแข็ง และเติบโตขึ้นเป็นแหล่งกระจายความรู้ที่มีประสิทธิภาพของแต่ละชุมชนพี่บอลและน้องมายด์ ขอเชิญชวนวัยเก๋าทุกท่าน มาสำรวจร้านหนังสืออิสระในประเทศไทย และการเข้าร่วมโครงการ ดู Live นี้จบแล้ว จะพบว่า เรื่องราวหนังสือและร้านหนังสือ เป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ความสวยงาม และทำให้ใครหลายคนตกหลุมรักได้ง่ายๆเลยทีเดียวพบกันวันที่ 6 ส.ค. 2563 เวลา 10 โมงตรง…

อ่านต่อ ...