ข่าวสาร

ข่าวดี ผู้สูงอายุ 9.6 ล้านคน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท

Pinterest LinkedIn Tumblr

#Update

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้สูงอายุคือหนึ่งในกลุ่มคนที่มีความเปราะบางสูง เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย 

ทำให้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ครม.เห็นชอบในหลักการผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยมาตรการการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ประกอบไปด้วย เด็กแรกเกิดถึง 6 ปี จำนวน 1.4 ล้านคน คนพิการจำนวน 2 ล้านคน และผู้สูงอายุ จำนวน 9.6 ล้านคน โดยจ่ายเงินเยียวยาให้คนละ 3,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นเดือนมิถุนายน 2,000 บาท และเดือนกรกฎาคม 1,000 บาท ซึ่งเงื่อนไขส่วนของผู้สูงอายุ จะเป็นการจ่ายเพิ่มเติมจากเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับอยู่แล้ว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลัง จะร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาให้มีความชัดเจนที่สุด ชาวยังแฮปปี้โปรดติดตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การได้รับเงินเยียวยาอย่างใกล้ชิดอีกครั้ง

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/292929
Image Credit: https://www.freepik.com/

รับข่าวสารข้อมูลและกิจกรรมดีๆ จากเราได้เร็วก่อนใครที่แอปฯ YOUNGHAPPY

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน YOUNGHAPPY ได้ที่ http://onelink.to/9dfkjz

ติดต่อเรา

Author