ไลฟ์สไตล์

ชวนรู้จัก ‘Reverse Mortgage’ เงินบำนาญทางเลือกใหม่ของคนวัยเกษียณ

Pinterest LinkedIn Tumblr

จากที่เคยมีเงินเข้ามาเป็นหมื่นเป็นแสนในบัญชีเป็นประจำทุกเดือน มาวันนี้ทุกอย่างกลับนิ่งสนิท แถมยังมีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อยๆ อีกด้วย ซึ่งมันไม่แปลกเลยถ้าหากพี่ๆ จะมีความกังวลเกี่ยวกับเงินในวันที่ไม่มีรายได้ แต่เดี๋ยว อย่าเพิ่งวิตกกันไป เพราะธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหานี้ตั้งแต่ปี 2560 และได้มีนโยบายที่จะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันนี้ยังแฮปปี้จึงอยากพาพี่ๆ ไปรู้จักกับ Reverse Mortgage หรือเงินบำนาญทางเลือกใหม่สำหรับคนวัย 60+ เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีเงินบำนาญ ไม่มีเงินออมเพียงพอ แต่ต้องการวางแผนการเงินในวัยเกษียณให้ยังคงมีเงินใช้สอยตามปกติและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน

ผู้สูงอายุ

Reverse Mortgage คืออะไร?
Reverse = ย้อนกลับ, Mortgage = การจำนอง 
Reverse Mortgage คือสินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ทั้งนี้พี่ๆต้องมีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองจึงจะสามารถกู้เงินได้ โดยใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ส่วนธนาคารมีหน้าที่ทยอยจ่ายเงินให้เป็นรายเดือนคล้ายเงินบำนาญ พูดให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือการขายบ้านล่วงหน้าให้กับธนาคารนั่นเอง โดยธนาคารเป็นผู้ผ่อนซื้อและมีเงื่อนไขว่าจะส่งมอบบ้านให้เมื่อเจ้าของบ้านเสียชีวิตแล้ว

สำหรับค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการขอกู้ที่ผู้กู้ต้องจ่ายแก่ธนาคารนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารที่ปล่อยกู้ ปัจจุบันในประเทศไทย มีสินเชื่อประเภท Reverse Mortgage ให้บริการผ่านธนาคารของรัฐสองแห่ง คือธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ผู้สูงอายุ

ธนาคารออมสิน

เปิดให้บริการภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้
– เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี และไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
– ไม่กู้ร่วมกับบุคคลอื่น ยกเว้น คู่สมรสตามกฎหมายที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันร่วมกัน และมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้กู้
– ใช้ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ และมีที่อยู่อาศัยปลอดภาระหนี้เป็นหลักประกัน
– จ่ายเงินกู้เป็นรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยเท่ากับอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาจ่ายเงินแล้วต้องไม่เกิน 85 ปี
– วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 10 ล้านบาท
– การเบิกจ่ายเงินกู้งวดแรก 10% ของวงเงินกู้ ให้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง และค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา และสาธารณูปโภค (กรณีหลักประกันตั้งอยู่ใน พ.ร.บ.จัดสรร)

สามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินสาขาที่หลักประกันตั้งอยู่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gsb.or.th/products/loan_rt/GSBRMLoan.aspx 

ผู้สูงอายุ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เปิดให้บริการภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้
– เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี และไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
– ร่วมได้เฉพาะกับคู่สมรสตามกฎหมายหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันเดียวกัน
– ใช้ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ และมีที่อยู่อาศัยปลอดภาระหนี้เป็นหลักประกัน
– จ่ายเงินกู้เป็นรายเดือน อย่างน้อย 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยเท่ากับอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาจ่ายเงินแล้วต้องไม่เกิน 85 ปี
– วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 10 ล้านบาท
– การเบิกจ่ายเงินกู้งวดแรก 10% ผของวงเงินกู้ ให้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง และค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา และสาธารณูปโภค (กรณีหลักประกันตั้งอยู่ใน พ.ร.บ.จัดสรร)

สามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาที่หลักประกันตั้งอยู่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-645-9000

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ghbank.co.th/product-detail/reverse-mortgage-loan

References:

https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2560/ThaiPDF/25600303.pdf

https://www.gsb.or.th/products/loan_rt/GSBRMLoan.aspx

https://www.ghbank.co.th/product-detail/reverse-mortgage-loan

https://www.scbeic.com/th/detail/product/3229

ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ

รับข่าวสารข้อมูลและกิจกรรมดีๆ จากเราได้เร็วก่อนใครที่แอปฯ YOUNGHAPPY
คลิ๊ก http://bit.ly/2FQuKRW
.
ติดต่อเรา
LINE: https://bit.ly/2GJY38k
หรือ @YOUNGHAPPY (มีเครื่องหมาย @ ด้วยนะจ้ะ)
FACEBOOK: YOUNGHAPPYSE
CALL CENTER: 065-506-2889  

Author

Write A Comment