แรงบันดาลใจ

ส่อง! 6 แนวทางพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จากทั่วโลก

Pinterest LinkedIn Tumblr

อย่างที่ทราบกันว่า หลายประเทศทั่วโลกได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประเทศไทยเองก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์เป็นประเทศที่สองของอาเซียนแล้วเช่นกัน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต ทุกๆ ภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันเพื่อหาแนวทางพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือแนวทางแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุให้เข้ากับบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

ยังแฮปปี้จึงอยากจะชวนพี่ๆ ไปส่องแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ที่สร้างสรรค์และน่าสนใจในต่างประเทศ เพื่อนำแนวทางเหล่านี้มาเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุในประเทศของเรา เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตั๋วเวลาความดี

ญี่ปุ่น 

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ ประเทศญี่ปุ่นจึงมีนโยบายจัดตั้งสกุลเงินพิเศษขึ้นมา ที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ‘ฟุเรไอ คิปปุ’ หรือ ตั๋วเวลา เป็นระบบที่ใช้นับเวลาในการดูแลหรือช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน โดยประชาชนสามารถเก็บสะสมชั่วโมงที่ได้ดูแลผู้สูงอายุเอาไว้เพื่อใช้แลกในวันที่ตนเองกลายเป็นผู้สูงอายุและต้องการได้รับการดูแลบ้าง ระบบนี้ทำให้หลายคนตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมากขึ้น

อาสาสมัครนักศึกษา

เนเธอร์แลนด์

หนึ่งในแนวคิดที่น่าสนใจมากๆ ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เกิดขึ้นที่เนเธอร์แลนด์ โครงการนี้อนุญาตให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมาอาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา โดยนักศึกษาแต่ละคนจะต้องดูแลผู้สูงอายุเป็นเวลา 30 ชั่วโมงต่อเดือน เพื่อแลกกับการได้อยู่ห้องเช่าฟรี นักศึกษามักจะใช้เวลาสอนสิ่งใหม่ๆ ให้กับผู้สูงอายุอยู่เสมอ อย่างการเล่นโซเชียลมีเดีย หรือบางทีก็จับกลุ่มเล่นดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะนอกจากผู้สูงอายุจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แล้ว ยังได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนต่างรุ่นอีกด้วย

บ้านพักคนชราล้ำสมัย

เยอรมัน

อีกประเทศที่มีแนวคิดเน้นส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัยคล้ายๆ กับเนเธอร์แลนด์คือประเทศเยอรมันนั่นเอง ที่นี่มีการสร้างบ้านพักคนชราในรูปแบบอพาร์ทเมนต์จำนวน 85 ห้อง พร้อมติดตั้งสัญญาณขอความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง โดยบ้านพักคนชราดังกล่าวตั้งอยู่ข้างๆ โรงเรียนอนุบาล มีสนามหญ้าเป็นพื้นที่ส่วนกลางเพื่อเชื่อมโยงผู้สูงอายุและเด็กๆ ไว้ด้วยกัน พวกเขาจะใช้พื้นที่นี้ในช่วงเวลาพักผ่อน โดยเด็กๆ มักจะออกมาวิ่งเล่นบนสนามในระหว่างที่ผู้สูงอายุนั่งพักผ่อนอยู่ ทำให้พวกเขามีโอกาสได้ทักทายกัน   

มหาวิทยาลัยผู้สูงวัย

จีน

นวัตกรรมที่น่าจับตามองอีกตัวอย่างหนึ่งคือการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผู้สูงอายุที่มหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งในประเทศจีน โดยโครงการนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “มหาวิทยาลัยผู้สูงวัย” มีจุดมุ่งหมายในการสร้างพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อผู้สูงอายุที่มาเข้าร่วมชั้นเรียนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชั้นเรียนเต้นรำ ศิลปะ ภาษา หรือแม้แต่การเรียนเสริมทักษะในการใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน สำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน รัฐบาลจีนเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ โดยผู้สูงอายุจ่ายเพียงแค่ค่าธรรมเนียมเล็กน้อยเท่านั้น

ระบบอาสาสมัครเคลื่อนที่

สวีเดน

ในปี 2013 สวีเดนติดอันดับประเทศที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุดีที่สุดในโลก โดยในปัจจุบัน ร้อยละ 94 ของประชากรสูงวัยชาวสวีเดนที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านของตัวเองได้ ทั้งนี้ก็มีทั้งผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถดูแลตัวเองได้ และผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัคร ซึ่งพวกเขาสามารถแจ้งความจำนงขอรับการบริการจากหน่วยงานดังกล่าวกับทางเทศบาลได้โดยตรง โดยระบบการดูแลเคลื่อนที่นี้ที่ทำให้ประชากรสูงวัยในสวีเดนยังคงสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นอิสระและมีความสุขในบ้านของตัวเอง     

อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน

ไทย

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือที่รู้จักกันในชื่อ อสม. เป็นกลุ่มคนที่ได้รับการฝึกอบรมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยสอดส่องและดูแลสุขอนามัยของคนในชุมชน อย่างในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา อสม. ก็เป็นหนึ่งในกำลังหลักที่ช่วยให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องแก่ชาวบ้าน ทำให้ในหลายพื้นที่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสได้ ปัจจุบัน อสม. ดำเนินการมานานกว่า 40 ปีแล้ว ได้กระจายเข้าไปในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป็นอย่างไรกันบ้างกับแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศต่างๆ พี่ๆ อยากให้ชุมชนของเรานำแนวคิดไหนมาปรับใช้กับสังคมผู้สูงอายุของเรา คอมเมนต์มาพูดคุยด้วยกันด้านล่างได้เลยนะคะ

อ้างอิง:
http://lcius.com/senior-care-around-the-world/
https://sweden.se/society/elderly-care-in-sweden/
https://globalhealthaging.org/2014/08/03/sweden-a-role-model-for-elderly-care/
https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2018/04/02/aging-populations-will-challenge-healthcare-systems-all-over-the-world/?sh=16778b42cc34
https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2018/04/10/mobile-units-bring-elder-care-into-the-home/?sh=1c55a32e1287
https://eldercarenow.net/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
https://www.who.int/thailand/news/feature-stories/detail/thailands-1-million-village-health-volunteers-unsung-heroes-are-helping-guard-communities-nationwide-from-covid-19-TH
https://workpointtoday.com/village-health-volunteers/

รับข่าวสารข้อมูลและกิจกรรมดีๆ จากเราได้เร็วก่อนใครที่แอปฯ YOUNGHAPPY

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน YOUNGHAPPY ได้ที่ http://onelink.to/9dfkjz

ติดต่อเรา

Author

คนชลบุรี ชอบกินข้าวแกงกะหรี่ และเป็นนักอ่านตัวยง อนาคตอยากเปิดคาเฟ่ร้านหนังสือ