แรงบันดาลใจ

ปฏิบัติธรรม ไปทำไม? (นั่นสิ!)

Pinterest LinkedIn Tumblr

โดย คุณอุษาวดี สินธุเสน
อดีตบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Secret
ผู้เขียนหนังสือ “คิดเป็น โลกเปลี่ยน”

เมื่อพูดถึงการปฏิบัติธรรม หลายคนมักสงสัยว่า ทำไปทำไม ทำแล้วได้อะไร สำหรับบางคนที่คิดว่าไม่ใช่สิ่งสำคัญกับชีวิต เวลามีใครมาชวนก็มักจะบอกปัดไปว่า “ไม่มีเวลา” หรือ “แก่ๆ ค่อยไป ตอนนี้ขอทำงานก่อน หรือเที่ยวก่อนดีกว่า”

คำถามคือ การปฏิบัติธรรม จำเป็นไหมที่ต้องรอเวลา เช่น รอให้แก่กว่านี้ พร้อมกว่านี้ หรือรอให้อยู่ว่างๆ ไม่ต้องทำงานเสียก่อน

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง มาฟังจากท่านผู้รู้กันดีกว่าว่าการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงคืออะไร ทำแล้วได้อะไร ควรจะเริ่มทำเมื่อไหร่ และจำเป็นไหมที่จะต้องไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรมคืออะไร
สรุปความจากปาฐกถาธรรมโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) จากเว็บไซต์ ประตูสู่ธรรม  www.dharma-gateway.com

“การปฏิบัติธรรมคือ การเอาธรรมมาปฏิบัติ เอาธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต ทำการทำงาน ทำหน้าที่ ทำทุกเรื่องทุกอย่างให้ดี ให้ถูกต้อง คือเอาธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต ทำให้เป็นชีวิตที่ดี มีความสุขที่แท้จริง… เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องกว้างๆ ไม่ใช่เฉพาะการปลีกตัวออกจากสังคม ไปอยู่วัด อยู่ป่า แล้วก็ไปนั่งบำเพ็ญสมาธิ ไม่ใช่แค่นั้น อันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง… การปลีกตัวไปปฏิบัติแบบนั้น เรียกว่า เป็นการปฏิบัติแบบเข้มข้น หรือลงลึกเฉพาะเรื่อง แต่อันที่จริงนั้น การปฏิบัติธรรมต้องมีตลอดเวลา เมื่อทำงานหรือทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง ตั้งใจทำให้ดี ให้เกิดคุณประโยชน์ ให้สำเร็จความมุ่งหมายที่ดีงาม ก็เป็นการปฏิบัติธรรม…

จากข้อความนี้ สรุปได้ว่าการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องมีกำหนดวาระที่แน่นอน เพราะทุกวันที่เรามีสติ ตั้งใจดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงาม และนำธรรมะมาใช้ในชีวิต นั่นก็คือการปฎิบัติธรรมแล้ว หากยังไม่สะดวก หรือลางานไม่ได้ ก็ไม่จำเป็นต้องไปเข้าคอร์สภาวนาหรือไปปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกัน

ปฏิบัติธรรมแล้วดีอย่างไร
สรุปจากเทศนาธรรม โดย พระไพศาล วิสาโล            

“การปฎิบัติธรรมช่วยให้เราเตรียมใจรับมือกับ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และสิ่งต่างๆ รวมถึงความคิดของตัวเราเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาได้

การเข้าใจในความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ความไม่มีตัวตนของตัวเราและสรรพสิ่งต่างๆ จะช่วยให้สามารถเผชิญอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความพลัดพรากจากคนรัก ของรัก ความสูญเสีย ความผิดหวัง ความเจ็บป่วย ความตายของคนที่รัก หรือแม้แต่ความตายที่ใกล้เข้ามาของตัวเราเอง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้

ข้อดีของการปฏิบัติธรรมคือ ช่วยให้เราคลายความเศร้าหมองได้เร็วขึ้น สามารถรับมือและเอาชนะความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาได้ดีมากยิ่งขึ้น

ปฏิบัติธรรม เริ่มเมื่อไหร่ดี?

ด้วยเหตุที่การปฏิบัติธรรม หรืออีกนัยหนึ่งคือการเจริญสติ ให้มีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลา สามารถทำได้ทุกที่ นั่นก็หมายความว่า จะเริ่มทำที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ แต่จากประสบการณ์ตรง ขอบอกว่า ถ้าต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรเริ่มตั้งแต่ยังเด็กหรืออยู่ในวัยหนุ่มสาว ไม่ควรรอจนแก่ชรา เหตุผลคือ:

🙏 ในวัยหนุ่มสาวร่างกายยังกระฉับกระเฉงแข็งแรง จะลุก จะนั่ง จะกราบพระ หรือพับเพียบสวดมนต์ ก็ทำได้โดยสะดวก ไม่ใช่จะลุกก็โอย นั่งก็โอย นอกจากนั้นการที่ร่างกายแข็งแรงดี จะช่วยให้สามารถนั่งสมาธิ เดินจงกรมเพื่อฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันได้นานกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า ไม่ปวดเมื่อยหรือพ่ายแพ้ต่อโรคภัยที่มาเบียดเบียนจนต้องเลิกปฏิบัติไปก่อนจะได้เห็นประโยชน์

🙏 ความพลัดพราก ความสูญเสีย ความผิดหวัง ความเจ็บป่วย หรือความทุกข์ใดๆ ก็ตามเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้น ยิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้เข้าใจในสัจธรรมเหล่านี้เร็วขึ้นเท่านั้น ข้อดีคือ เมื่อความทุกข์มาเยือน การปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้รับมือกับความทุกข์ที่ผ่านเข้ามา โดยไม่ทันตั้งตัวได้ดียิ่งขึ้น

🙏 สมองของคนที่อายุน้อยจะปลอดโปร่งแจ่มใส จดจำคำภาวนาและบทสวดมนต์ต่างๆ ได้ง่าย หากรอจนแก่ สมองเริ่มเชื่องช้า ก็จะได้หน้าลืมหลัง จำอะไรได้ยาก เวลาสวดมนต์ ถ้าเจอหนังสือสวดมนต์ที่พิมพ์ตัวเล็ก ถึงแม้จะใส่แว่นอ่าน ก็อาจเห็นไม่ชัด การสวดมนต์ภาวนาก็จะเป็นไปด้วยความยากลำบาก หลายคนพาลเลิกสวด นั่งหลับตาฟังคนอื่นสวดแทน ผลคือหลับยาววว…!

🙏 หากศึกษาและปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุยังน้อย โอกาสที่จะฝึกฝนให้เชี่ยวชาญก็มีมากขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับก็จะพลอยมากขึ้นตามไปด้วย เพราะนอกจากจะได้ใช้ธรรมะบรรเทาทุกข์ให้กับตัวเองแล้ว ยังสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆ ได้อีกมากมาย

🙏 ในกรณีที่ต้องการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้น อาจต้องเดินทางไปศึกษาธรรมะกับครูบาอาจารย์ที่วัด หรือสถานปฏิบัติของท่าน ซึ่งบางแห่งก็อยู่ไกลพอสมควร และถ้าจะให้ได้ผลก็ควรอยู่ตามลำพัง ถ้าผู้ปฏิบัติอยู่ในวัยหนุ่มสาว สุขภาพแข็งแรง จะเดินทางไกลแค่ไหน ก็ไม่เป็นปัญหา และไม่ต้องห่วงกังวลว่าจะเจ็บป่วยขึ้นมากะทันหันในเวลาที่อยู่คนเดียว

นี่คือตัวอย่างเพียงไม่กี่ข้อเท่านั้น ก็หวังว่าถึงตรงนี้ คงพอจะได้คำตอบแล้วนะคะว่า เราจะปฏิบัติธรรมไปทำไม ทำแล้วได้อะไร  และควรจะเริ่มเมื่อไหร่ ที่ไหนดี

รู้อย่างนี้แล้ว จะรอช้าทำไม มาเริ่มตั้งแต่วันที่กายใจยังแข็งแรงกันดีกว่านะคะ

เก็บมาเล่าต่อ

มีคนถามพระพุทธองค์ว่า ปฏิบัติธรรมแล้วจะได้อะไร
พระพุทธองค์ทรงตอบว่า ไม่ได้อะไรเลย มีแต่สิ่งที่หายไป                    
นั่นคือ ความโกรธ ความหม่นหมอง วิตกกังวล ความเศร้าท้อแท้             
ความไม่สบายใจ ความเห็นแก่ตัว โลภะ โทสะ โมหะพิษร้ายทั้งสามจะหายไป

ติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ที่  https://www.facebook.com/usawadeeanne/
สนใจติดต่องานไลฟ์โค้ช สามารถส่งข้อความมาได้ทางลิ้งค์นี้ค่ะ m.me/usawadeeanne

รับข่าวสารข้อมูลและกิจกรรมดีๆ จากเราได้เร็วก่อนใครที่แอปฯ YOUNGHAPPY

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน YOUNGHAPPY ได้ที่ http://onelink.to/9dfkjz

ติดต่อเรา

Author

คนชลบุรี ชอบกินข้าวแกงกะหรี่ และเป็นนักอ่านตัวยง อนาคตอยากเปิดคาเฟ่ร้านหนังสือ