Category

Time Bank

Category
Time Bank

 เงินยังฝากธนาคารได้ แล้วทำไม ‘เวลา’ จะฝากบ้างไม่ได้ สงสัยกันใช่ไหม ว่าเวลาจะสามารถฝากได้จริงหรือ ยังแฮปปี้อยากจะมาอธิบายความหมายของ ‘ธนาคารเวลา’ หรือ…