ยังแฮปปี้ ” สังคมความสุขของผู้สูงอายุ”


กิจการเพื่อสังคมที่มุ่งสร้างคอมมูนิตี้ของผู้สูงวัย เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ลดปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจที่เสื่อมถอยตามกาลเวลา ป้องกันโอกาสเสี่ยงในการเป็นผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง

ผ่านแพลตฟอร์มหลักคือแอปพลิเคชัน ที่มีทั้งกิจกรรมที่เป็นมิตรให้ผู้สูงวัยได้เข้าร่วม พื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับผู้สูงวัย บทความที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต บริการอื่นๆ สำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ และธนาคารเวลายังแฮปปี้ (YoungHappy Time Bank) ที่เปิดโอกาสให้ผู้อายุสามารถสะสมเวลาการทำความดีในด้านต่างๆ เพื่อสังคม

เพื่อขยายช่วงเวลาของการเป็น Active Aging หรือผู้สูงอายุที่ยังคงแอคทีฟออกไปให้มากที่สุด ด้วยคอนเซปต์ ‘สนุก มีคุณค่า และพึ่งพาตัวเองได้’

ความท้าทายที่เรากำลังเผชิญ คือ การเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโดยเฉพาะในประเทศไทย ในขณะนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 14 ล้านคน ภายในกลุ่มนี้ 80% คือ“ ผู้สูงอายุที่มีความ Active อยู่” – สามารถเข้าร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที่ แต่ยังมีผู้สูงอายุบางกลุ่มที่เกษียณแล้วไม่มีกิจกรรมทำหลังเกษียณ เกิดความรู้สึกเหงาเบื่อหน่าย และมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะซึมเศร้า ปัญหาทางจิตเหล่านี้มักส่งผลให้สุขภาพไม่ดีและความเสื่อมโทรมทางร่างกาย ซึ่งเราสามารถป้องกันได้ผ่าน social life มากขึ้น 

ยังแฮปปี้ได้พัฒนาแพลตฟอร์มหลัก คือ แอปพลิเคชัน ที่มีทั้งกิจกรรมที่เป็นมิตรให้ผู้สูงวัยได้เข้าร่วม พื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับผู้สูงวัย บทความที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต บริการอื่นๆ สำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ และธนาคารเวลายังแฮปปี้ (YoungHappy Time Bank) ที่เปิดโอกาสให้ผู้อายุสามารถสะสมเวลาการทำความดีในด้านต่างๆ เพื่อสังคม

ในกิจกรรม 3 ปีเราได้สร้างชุมชนของผู้สูงอายุประมาณ 50,000 คน และยังคงเพิ่มขึ้นในทุกๆวัน

รูปแบบการหารายได้ของยังแฮปปี้ เราทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่มีความน่าเชื่อถือติดต่อกับ ธุรกิจต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายคือ กลุ่มประชากร ยังแฮปปี้สร้างรายได้จากองค์กรที่เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตร ให้เราจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้า หรือบริการขององค์กรนั้น ๆ

แนวคิดของเรานั้นง่ายมาก คือ เราช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสนุกสนาน รู้สึกมีคุณค่ามากขึ้น และมีอิสระมากขึ้นผ่านกิจกรรมที่เราจัดให้

ดัชนีพฤฒพลัง (ACTIVE AGEING INDEX)

ดัชนีของผู้สูงอายุ (Active Aging Index) เป็นเครื่องมือในการวัดศักยภาพของผู้สูงอายุที่ยังมีความกระตือลือร้นอยู่ มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ในประเทศต่างๆ ใช้วัดระดับที่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการทำงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม  – UNECE