หมวดหมู่อื่นๆ

“ไขปัญหา…คาถาพิชิตมะเร็งเต้านม” (จัดโดย สถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล) โครงการรู้ทันมะเร็งเต้านมกับศิริราช ครั้งที่ 6