“ยังแฮปปี้” YOUNGHAPPY

สังคมความสุขของ ผู้สูงอายุ สนุก มีคุณค่า พึ่งพาตัวเองได้

กิจการเพื่อสังคมที่มุ่งสร้างคอมมูนิตี้ของ ผู้สูงอายุ ในประเทศไทยและทั่วโลก แก้ไขปัญหาการเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ อย่างสมบูรณ์ ลดปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่เสื่อมถอยตามกาลเวลา ป้องกันโอกาสเสี่ยงในการเป็น ผู้สูงวัย ติดบ้านและติดเตียง 

แอปพลิเคชันยังแฮปปี้

แอปพลิเคชัน ยังแฮปปี้ เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  ในแอปพลิเคชันได้รวบรวมบทความ กิจกรรมหลากหลายที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต บริการอื่นๆ สำหรับ ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

กิจกรรมสำหรับ " ผู้สูงอายุ "

กิจกรรมที่ออกแบบมาสำหรับ ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ มีช่องทางให้เข้าร่วมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ มีกิจกรรมให้เข้าร่วมหลากหลาย ทั้งด้านสุขภาพ เทคโนโลยี พัฒนาบุคลิกภาพ และงานอดิเรก พร้อมด้วยสังคมเพื่อนผู้สูงอายุวัยเดียวกัน ช่วยให้ผู้สูงอายุยังคงแอคทีฟและมีความสุข ด้วยคอนเซปต์ สนุก มีคุณค่า พึ่งพาตัวเองได้

ธนาคารเวลา YoungHappy Timebank

ยังแฮปปี้ได้จัดตั้งธนาคารเวลา YOUNGHAPPY TIME BANK ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้พี่ๆ ผู้สูงอายุ วัยเก๋าทั้งหลายได้ร่วมกันทำความดีช่วยเหลือสังคมด้วยความเชื่อมั่นว่าพี่ๆ วัยเก๋าทุกคนมีศักยภาพ มีประสบการณ์ และมีใจในการเป็นจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือ แบ่งปัน และให้กับผู้อื่นโดยโครงการจะเน้นไปที่ ผู้สูงอายุ จิตอาสาในเมืองเป็นหลัก และมีเป้าหมายคือการช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ที่ขาดโอกาส เรียกว่าเป็นการใช้พลังของ ผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ด้วยกัน เพื่อสร้างและส่งต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคมสูงวัย

บทความสำหรับ ผู้สูงอายุ

เนื้อหาดีๆ ที่เกิดจากประสบการณ์และความเข้าใจ เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนสิ่งที่ ผู้สูงอายุ ต้องการ ครอบคลุมเนื้อหาครบทุกด้านที่ออกแบบมาสำหรับ ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ ทั้งอัพเดตข่าวสาร สุขภาพ เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ด้วยคอนเซปต์ เข้าใจ เข้าถึง พึ่งพาได้